7°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  ROZMAITOSCI: Comenius w Szkole Podstawowej nr 7
kliknij tu Sowo o programie unijnym Comenius w Szkole Podstawowej nr 7 im. T. Kociuszki
Uczniowie Szkoy Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kociuszki w Nowej Rudzie rok temu podjli wspprac ze szkoami z innych pastw za porednictwem programu UE e-Twinning, ktry ma na celu rozwijanie i wspieranie kontaktw pomidzy szkoami podstawowymi i rednimi w Europie za porednictwem mediw elektronicznych. Koordynatorem dwch projektw oraz opiekunem uczniw jest nauczycielka jzyka angielskiego p. Joanna Szpak. Nasi uczniowie bior udzia w trzech midzynarodowych projektach, ktre umoliwiaj im pogbianie znajomoci jzyka angielskiego i rnorodnych technik informatycznych. Jeden z projektw zosta nagrodzony Krajow i Europejsk Odznak Jakoci.
Kolejnym krokiem podjtym przez szko jest udzia w midzynarodowym wielostronnym projekcie partnerskim Comenius, ktry polega na wsppracy szk z rnych krajw UE. Wie si z wymian dowiadcze, uczeniem si od siebie nawzajem oraz wyjazdami zagranicznymi najzdolniejszych uczniw. Zatwierdzony projekt bdzie finansowany ze rodkw UE i bdzie trwa dwa lata.
Udziau w projekcie spotka si z aprobat ze strony dyrekcji szkoy oraz wadz miasta. dziki temu nauczycielka jzyka angielskiego p. Joanna Szpak, reprezentujca Polsk, wzia udzia w wizycie przygotowawczej, ktra miaa miejsce w Silivri w Turcji w dniach 8-11.01.2012. W spotkaniu uczestniczyo 11 nauczycieli z rnych pastw. Byli to przedstawiciele Polski, Turcji, Rumunii, Woch, otwy, Grecji, Holandii, Niemiec, Portugalii, Anglii oraz Francji. Projekt nosi nazw „Mission into the Future: a quest for sustainability” („Misja w przyszo: poszukiwanie zrwnowaonego rozwoju”) i dotyczy odpowiedzialnoci kadego z nas za zrwnowaony rozwj spoeczny, ekonomiczny oraz za ochron rodowiska.
Podczas gocinnego pobytu w Turcji uczestnicy opracowali zaoenia, cele i metodologi projektu, okrelili swoje role i zadnia, dopracowali budet i plan pracy oraz wsplnie wypenili wniosek o dofinansowanie projektu. Turecka szkoa oraz wadze dooyy wszelkich stara, aby pobyt upyn w przyjemnej i przyjaznej atmosferze. Przedstawiciele wszystkich pastw uczestniczyli w oficjalnej kolacji z burmistrzem miasta Silivri, gubernatorem oraz przedstawicielem tureckiego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W tym miejscu chciaam zoy serdeczne podzikowania pani dyrektor Barbarze Fester oraz burmistrzowi miasta Nowa Ruda panu Tomaszowi Kiliskiemu za wsparcie inicjatywy i umoliwienie wizyty w Turcji.
Wyjazd na wizyt przygotowawcz odby si dziki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Komisji Europejskiej (KE) w ramach Programu "Uczenie si przez cae ycie". Wyczn odpowiedzialno za tre publikacji ponosi jego autor a Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposb.

nadesaa: Joanna Szpak
« Powrt | Dodano: 2012-01-20 | Komentarzy: 0 | Odson: 2905 |  o | Drukuj

Komentarze:

Haso:
Autor:

Komentarz: /400 max

Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info owiadcza, e nie odpowiada za tre komentarzy do zamieszczanych artykuw. Za owe treci odpowiadaj ich autorzy. Zabrania si umieszczania treci nawoujcych do przemocy, nienawici, nietolerancji, jak i treci obraliwych wobec Uytkownikw wortalu lub innych osb. Komentarze uznane za obraliwe lub przekraczajce granice tolerancji bd usunite bez poinformowania o tym autorw !!!

Menu

Noworudzianin
Padziernik 2020
N Pn Wt r Cz Pt S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 AGROTURYSTYKA
Agroturystyka
Cena: 25

donate

Dotacje w Bitcoin

  ^Top^

Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
Wszelkie prawa zastrze�one (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
Aby lepiej ogl�da� wci�nij F11     www.nowaruda.info