-8°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  WYBORY-2002: Andrzej Cyman - kandydat na burmistrza
Andrzej Cyman

data urodzenia: 28 sierpnia 1953 roku, miejsce urodzenia: Nowa Ruda

miejsce zamieszkania: Nowa Ruda, Rynek 22/3

wykształcenie: wyższe - inżynier budownictwa lądowego

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowej Rudzie;

- Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie;

- Policealne Studium Zawodowe im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku;

- Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego;

dokształcanie:

- Uprawnienia budowlane ANF 2/104/82 z 15.grudnia 1982 roku w zakresie budownictwa drogowego;

- Uprawnienia budowlane Nr UAN.VI-f/3/249/88 z 21.marca 1989 roku w zakresie budownictwa ogólnego;

- Podyplomowe Studia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu 1999/2000.

- Licencjonowany Zarządca Nieruchomościami - Licencja Nr 1000 z 30.maja 2000 roku;

aktualne miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Zajmowane stanowisko: Z-ca Dyrektora

wcześniejsze miejsca pracy:

- Miejska Służba Drogowa w Nowej Rudzie (pracownik fizyczny, majster robót drogowych) od 2.października 1972 roku a po reorganizacji w PGKiM Nowa Ruda (majster ZDM, Kierownik Działu Urządzeń Komunalnych) do 28.lutego 1983 roku;

- Spółdzielnia Prefabrykat w Dobrzanach (Szef produkcji) 1983 rok;

- Zrzeszenie Transportu Prywatnego (kierowca TO Nowa Ruda 99) w latach 1983÷1987;

- PGKiM Nowa Ruda (z-c Dyrektora ds. gospodarki mieszkaniowej) od 3.lutego 1987 roku;

- ZGKiM Nowa Ruda (Dyrektor Naczelny) od 1.marca 1992 roku;

- Urząd Miejski Nowa Ruda (Burmistrz Miasta Nowa Ruda) od 12.lipca 1994 roku do 18.listopada 1998 roku;

- ZGKiM Nowa Ruda (Z-ca Dyrektora) od 19.listopada 1998 roku do chwili obecnej.

stan cywilny: żonaty od 27 lat; imię współmałżonka: Maria Jolanta, zawód: pielęgniarka dyplomowana pracuje w SP ZOZ Nowa Ruda

dzieci:

- Agnieszka ur. 9. marca 1976 roku (zamężna z Robertem Kuźmą) po ukończeniu Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa pracuje w GDDPiA Oddział we Wrocławiu;

- Paweł ur. 16. października 1978 roku (żonaty z Kamilą Patrycją - studentką IV roku UW Wydział Prawa Administracyjnego) student III roku Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Prawa Administracyjnego, pracuje w PUP Filia Nowa Ruda Oddział Radków; Wnuczka – Kaja 3,5 roku.

dotychczasowa praca społeczna:

- Prowadzący odbudowę Kaplicy Loretańskiej w Nowej Rudzie w ramach Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej(1993-1994);

- Radny Rady Miejskiej Nowa Ruda w latach 1994 – 1998;

- Sekretarz Stowarzyszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Wałbrzyskiego (1996-1998);

- Członek Stowarzyszenia “Laparoskop” oraz inicjator rozbudowy szpitala w Nowej Rudzie (Oddział wewnętrzny “B”);

- Członek Rady Klubu “Piast” Nowa Ruda (1994-1999);

- Członek Rady Zatrudnienia przy Urzędzie Rejonowym w Kłodzku (1994-1998);

- Przewodniczący Rady Nadzorczej ARR “Agroreg” S.A. w Nowej Rudzie w latach 1994-1998;

- Z-ca Przewodniczącego Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich;

- Członek Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie;

- Autor porozumienia komunalnego z Gminą Wiejską Nowa Ruda w sprawie ZGKiM Nowa Ruda;

- Współautor Porozumienia Noworudzko - Radkowskiego;

- Współautor kilku uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Rady Gminy Nowa Ruda (m.in. uchwała w sprawie zasad sprzedaży lokali, uchwała w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, uchwała w sprawie czynszów za lokale mieszkalne);

- Członek Prezydium opracowującego “Kontrakt dla gmin górniczych”.

aktualna praca społeczna:

- Radny Rady Miejskiej Nowa Ruda (od 1998 roku – członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej);

- Współautor kilku uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Rady Gminy Nowa Ruda (m.in. uchwała w sprawie gospodarowania gminnym zasobem komunalnym, uchwała w sprawie polityki czynszowej czy też uchwała w sprawie likwidacji azbestu z zabudowy miasta i gminy Nowa Ruda);

- Autor programu „Odpracuj czynsz”;

- Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Laparoskop”;

- Współzałożyciel Komitetu Wyborczego „Nasze Miasto”.

hobby:

- sport: piłka nożna - regularnie od kilkunastu lat trenuje w drużynie Old Boys. Brązowy medalista Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej w Brennej (maj 2002 rok);

- sport: rajdy samochodowe – dwukrotny zwycięzca Rajdów Samochodowych Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Wałbrzyskiego;

- Internet;

- Polityka.Nie jestem osobą, która rzuca słowa na wiatr. Jestem gwarantem realizacji Programu Wyborczego Komitetu Wyborczego „Nasze Miasto”. Potwierdziłem to dotychczasową pracą. Bardzo dobrze porozumiewam się z ludźmi w języku polskim, umiem słuchać i wyciągać wnioski. Nie muszę się uczyć samorządu bo pracuję w nim co najmniej od kilkunastu lat.

W okresie mojej pracy w zakładzie jak również w czasie sprawowania funkcji Burmistrza Miasta Nowa Ruda (1994-1998) rozpocząłem lub kontynuowałem wiele przedsięwzięć niezbędnych naszemu miastu:

- już w latach 1992-1993 byłem autorem pierwszych w mieście kotłowni ekologicznych na olej opałowy (Świdnicka 18, 19, 22; Rynek 8 i Piłsudskiego 4) a następnie inicjatorem programu „Likwidacja niskiej emisji” finansowanego przy dużym współudziale finansowym Ekofunduszu (lata 1998-2002). Program ten dał możliwość zmiany sposobu ogrzewania z tradycyjnego (węgiel, koks) na gaz w dwudziestu kilku kotłowniach. W chwili obecnej program jest na ukończeniu;

- doprowadziłem do zagospodarowania pustych i zdewastowanych obiektów komunalnych, w których powstały i do dnia dzisiejszego istnieją zakłady pracy, jak były obiekt rzeźni PSS przy ul. Fredry (obecnie „PONEFA”), były obiekt „Ruch-u” przy ul. Boh.Getta 6c (obecnie „EVITA”), były biurowiec PSS a później zdewastowany przez Królewską Szkołę Sztuk Pięknych obiekt przy ul. Kolejowej (obecnie MOPS, Wydział Komunikacji i Geodezja); były obiekt ZPJ przy ul. Świdnickiej 20 (obecnie firma „BEST”), była cegielnia w Słupcu (obecnie firma „Kilian”), była baza transportu WPHW (obecnie „Euro-Auto”); była baza PSS (aktualnie trwa budowa nowoczesnej strażnicy dla JRG Państwowej Straży Pożarnej); obiekty po stolarni przy ul. Spacerowej 15a (aktualnie „Matplast”), były kościółek ewangelicki a później sklep żelazny GS-u przy ul. Kolejowej (sprzedany za 1 zł + VAT i odremontowany przez miejscową parafię dzięki charyzmie księdza dziekana Jerzego Kosa – obecnie kościół pw. Bożego Ciała), była stolarnia PSS przy ul. Kolejowej (obecnie drugi budynek Urzędu Skarbowego), waga węglowa w Słupcu (firma „Zrąb”), na byłej bazie PSS przy ul. Piłsudskiego 14 powstaje nowa strażnica JRG Państwowej Straży Pożarnej, była wytwórnia wód PSS przy ul.Piłsudskiego 15 (obecnie hurtownia MKE), odzyskaliśmy w zamian za zaległości podatkowe obiekty „Transgóru” (dzięki wydatnej pomocy Pana Ryszarda Najsznerskiego) a następnie zamieniliśmy pusty obiekt na Hotel „Nowa Ruda” wraz z wyposażeniem. W tym pustym obiekcie powstał nowy zakład pracy „ExTraCo”;

- w okresie mojej kadencji został rozwiązany problem zimnej wody (przypomnijmy sobie racjonowanie wody po kilka godzin dziennie, zwłaszcza na Osiedlu Piastowskim i osiedlach słupieckich);

- rozwiązany został również problem telekomunikacji (jeszcze w lipcu 1994 roku zamawiało się rozmowy przez międzymiastową);

- byłem współtwórcą (z Januszem Siemieńcem i Jerzym Dudzikiem) Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa w Nowej Rudzie;

- w dzielnicy Słupiec na największym skrzyżowaniu zaistniała sygnalizacja świetlna;

- powstała „Strategia rozwoju trzech gmin noworudzko - radkowskich”;

- stara część miasta (Szpitalna, Krańcowa, Kościuszki, Jeziorna, Łukowa, Wąska, Podjazdowa, Rynek, Kolejowa oraz częściowo Cmentarna, Piłsudskiego, Armii Krajowej, Bohaterów Getta) została uzbrojona w sieć gazową (3.186 mb gazociągu) przede wszystkim dla celów grzewczych. W chwili obecnej w kilkunastu lokalach mieszkalnych i użytkowych funkcjonuje ogrzewanie gazowe;

- wprowadziłem internet do Urzędu Miasta, doposażyłem wydziały w sprzęt komputerowy i kserokopiarki, rozbudowałem sieć komputerową, poprawiłem warunki pracy wydziałów i obsługi interesantów m.in. przez stworzenie Biura Obsługi Samorządu (po sklepie zielarskim w budynku Rynek 11), przeniesienie Wydziału Mienia Komunalnego i Rolnictwa, wykonanie toalet w Ratuszu, kapitalny remont Sali Ślubów;

- zbudowaliśmy 3.618 mb kolektorów sanitarnych (ułożono kolektory w ulicach: Cmentarna, Plac Grunwaldzki, Cicha, Srebrna, Złota, Słoneczna, Niepodległości, Kwiatkowskiego, Kwiatowa, Parkowa);

- po weryfikacji wielkości oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej z 12.000 m3/dobę na 6.000 m3/dobę zintensyfikowaliśmy roboty budowlane. Na koniec roku 1998 stan zaawansowania całej inwestycji wynosił 70% i zakończono I etap kolektora z pozyskanego 1.000.000 zł z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej a także były prowadzone już przygotowania do uruchomienia środków finansowych przyznanych przez Fundację PHARE CROSBORDER przeznaczonych na budowę drugiego etapu kolektora sanitarnego Ścinawka Średnia – Włodowice o długości 5.220 mb ( wartość dotacji 5.266.800 zł);

- rozpoczęta została rozbudowa wysypiska nieczystości stałych przy ul. Niepodległości (rowy opaskowe, ogrodzenie, zalesienie strefy ochronnej, droga zjazdowa);

- rozpoczęta została budowa basenu krytego wraz z łącznikiem na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Słupcu z dofinansowaniem z UKFiT w Warszawie. Wykonano na obiekcie trybuny, drogę dojazdową od strony ul. Kombatantów, parking, bieżnię, ogrodzenie boiska, doprowadzono nową nitkę rurociągu ciepłowniczego, powstał stan surowy łącznika. Uruchomiono kawiarnię „Sportowa”;

- zakupiono grunty w gminie Walim (enklawa miasta), na których ustawiono wyciąg narciarski zarządzany przez KS „Piast” Nowa Ruda;

- miasto nawiązało współpracę partnerską z Wallers – Arenberg we Francji. Rozpoczęliśmy kontakty z okręgiem Bolsover (Wielka Brytania). Nowa Ruda przystąpiła do Związku Miast Polskich. Utrzymywano kontakty z pozostałymi miastami partnerskimi Bromov (Czechy) i Castrop Rauxell (Niemcy);

- prowadziliśmy promocję miasta w wielu dziedzinach. Jako jedni z pierwszych w byłym województwie zaczęliśmy wydawać kalendarze ścienne z widokami miasta i okolic, zorganizowaliśmy zakończenie Jubileuszowego 50.Wyścigu Pokoju (największej imprezy sportowej w historii miasta), w roku 1995 nasz rynek wygrał ogólnopolski konkurs „Rynek turystyczny w Polsce”, Międzynarodowe Noworudzkie Spotkania z Folklorem zapracowały na certyfikat CIOFF, Dni Nowej Rudy stały się prawdziwym świętem miasta, wydano kilka folderów miasta;

- rozpoczęliśmy przygotowania do założenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W maju 1998 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę w sprawie projektu umowy spółki, rozpoczęliśmy procedurę rejestracyjną i zlecono wykonanie dokumentacji na dwa budynki przy ul. Bohaterów Getta 1a i przy ul. Kolejowej;

- jako jeden z pierwszych Przewodniczących Zarządu w województwie wałbrzyskim podjąłem decyzje o naliczaniu opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Pozwoliło to na dofinansowanie godzin pozalekcyjnych, dożywianie dzieci z rodzin najuboższych, dofinansowanie zielonych szkół i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży;

- wykonaliśmy remont kapitalny ulicy Podjazdowej (deptaka handlowego miasta), drogę do cmentarza od strony ul. Cmentarnej (z łapaczem rumoszu), ul. Stara Droga, parkingi przy cmentarzu od ul. Cmentarnej, z kostki na ul. Cmentarnej, mury oporowe potoku Woliborka, mosty na Woliborce;

- dzięki stałej współpracy z kierownictwem likwidowanej kopalni uzyskiwaliśmy w ramach kompensaty zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej w postaci opału (węgiel i koks), kamienia drogowego, nieruchomości, usług budowlanych, usług ciepłowniczych itp.;

- w naszym wielopoziomowym mieście zaczęliśmy remontować mury oporowe oraz schody z wykorzystaniem miejscowego materiały (czerwony piaskowiec);

- w roku 1998 przystąpiliśmy do wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne (na ul. Piastów i w Rynku) z zastosowaniem opraw typu – Malaga;

- dokończyliśmy gazyfikację Osiedla Waryńskiego (sieć gazowa średniego ciśnienia 1100,0 mb), wykonaliśmy nawierzchnie m.in. ulicy Prusa, Bema, Harcerskiej, Rycerskiej i część Broniewskiego;

- tworzyliśmy w ramach robót publicznych i interwencyjnych prawie 100. sezonowych miejsc pracy. Ludzie ci byli zatrudnieni w zieleni miejskiej, w lesie komunalnym, przy renowacji rowów odwadniających i przepustów, przy budowie murów oporowych i schodów, przy rozbiórkach, przy sprzątaniu miasta oraz przy wszystkich inwestycjach komunalnych;

- byłem współinicjatorem rozbudowy szpitala (oddział wewnętrzny „B’) i współzałożycielem Stowarzyszenia „Laparoskop”. Dofinansowywaliśmy służbę zdrowia przez przekazywanie opału, sfinansowanie rurociągu gazowego do kotłowni szpitalnej, sfinansowanie klimatyzatora na sali operacyjnej, pomoc przy remontach i wyposażeniu poszczególnych oddziałów;

- inwestowaliśmy w dzieci i młodzież czego dowodem było stałe znaczące dofinansowanie budżetu oświaty (subwencja nigdy nie zapewniała prawidłowego funkcjonowania szkół). Dofinansowaliśmy naukę języków obcych w LO Nowa Ruda, Noworudzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ZHP, świetlice „Mira”, półkolonie na Górze Wszystkich Świętych i wiele innych organizacji organizujących wypoczynek dzieci;

- doprowadziliśmy energię elektryczną i wodociąg na Górę Wszystkich Świętych. Pomagaliśmy rzeczowo (materiały) przy odbudowie kościółka i budowie drogi;

- doprowadziłem do uregulowania statusu prawnego budynku przy ul. Armii Krajowej 15 w Nowej Rudzie będącym siedzibą ARR „Agroreg” S.A. w Nowej Rudzie jak również podniesienia kapitału spółki. Pomagałem przy pozyskiwaniu dotacji na remont budynku (stropy, dach, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja co i kotłownia), budowę parkingów i stacji transformatorowej;

- przekonałem Radę Miejską o potrzebie podjęcia ryzyka i udzielenia pożyczki Zakładom Przemysłu Odzieżowego „Rafio” na odkupienie budynku przy ul. Przechodniej od „Mody Polskiej” we Wrocławiu. Celem nadrzędnym było zachowanie istniejących miejsc pracy;

- wspomagaliśmy finansowo i rzeczowo szkoły ponadpodstawowe, szkołę specjalną, Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, kluby sportowe w mieście, Związek Niewidomych, Związki Kombatantów, Diabetyków, Niewidomych, Sybiraków czy też Federację Konsumentów;

To wszystko a także wiele innych przedsięwzięć zostało wykonanych pod moim przewodnictwem ale sam bym tego nie dokonał, gdybym nie mógł polegać na najbliższych współpracownikach, gdyby nie było poprawnej współpracy z Radnymi II kadencji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Mam wielką satysfakcję, że wszystko było robione dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców a następcy nie zaprzepaścili szansy i dokończyli to czego nie można było dokonać w czteroletniej kadencji.

W okresie kadencji 1994 – 1998 miasto odwiedziło wiele znaczących osobistości świata polityki, dzięki którym można było rozpocząć inwestycję lub stworzyć warunki do inwestowania.

Andrzej Cymanbezpłatny tekst wyborczy KWW „Nasze Miasto” (www.naszemiasto.ng.pl)« Powrót | Dodano: 2002-09-22 | Komentarzy: 1 | Odsłon: 2449 |  | Drukuj

Komentarze:
CYNIK!!!!!!
CWANIACZEK
2013-10-13, 22:49:32 |  "wielbici ele".. |  Zgłoś nadużycie

Hasło:
Autor:

Komentarz: /400 max

Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info oświadcza, że nie odpowiada za treść komentarzy do zamieszczanych artykułów. Za owe treści odpowiadają ich autorzy. Zabrania się umieszczania treści nawołujących do przemocy, nienawiści, nietolerancji, jak i treści obraźliwych wobec Użytkowników wortalu lub innych osób. Komentarze uznane za obraźliwe lub przekraczające granice tolerancji będą usunięte bez poinformowania o tym autorów !!!

Menu

Noworudzianin
Styczeń 2019
N Pn Wt Śr Cz Pt S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 PENSJONAT
Villa Hubertus
Cena: od 45 do 55

donate

Dotacje w Bitcoin

  ^Top^

Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
Aby lepiej oglądać wciśnij F11     www.nowaruda.info