-1°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  WYBORY-2006: GŁOSOWANIE W NIEDZIELĘ, 12 LISTOPADA
kliknij tu W niedzielę, 12 listopada 2006 r. lokale wyborcze będą otwarte w godz. od 6.00 do 20.00. Na miejscu wyborcy powinni znaleźć m.in. informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, numerach i nazwach list, dane o kandydatach na wójtów, a także wskazówki o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

Jak głosować
Wyborca otrzymuje po jednej karcie do głosowania w wyborach do każdej wybieranej rady i sejmiku województwa oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Niezależnie od umotywowania prośby o powtórne wydanie karty – np. ze względu na pomyłkę, zniszczenie, głosujący nie może otrzymać następnego egzemplarza. Wyborcy głosują osobiście, niedopuszczalne jest głosowanie za członków rodzin lub za inne osoby. Osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, może udzielić niezbędnej pomocy w głosowaniu jedynie inny wyborca – nie może to być ani mąż zaufania, ani członek komisji. Komisja czuwa nad tym, aby pomoc ta miała tylko charakter techniczny; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Niezbędnym wyposażeniem lokalu wyborczego są miejsca za osłonami: kabiny i podobne urządzenia, zapewniające tajność głosowania. Wyborca powinien znaleźć w nich przybory do pisania. W większości lokali wyborczych wyborcy otrzymają 4 rodzaje kart do głosowania: w wyborach do rady gminy; w wyborach do rady powiatu; w wyborach do sejmiku województwa; w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Jeśli obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy do rady gminy, to dla każdego okręgu są inne karty do głosowania. W miastach na prawach powiatu obowiązują 3 rodzaje kart do głosowania: w wyborach do rady miasta na prawach powiatu; w wyborach do sejmiku województwa; w wyborach burmistrza (prezydenta miasta). W Warszawie wyborcy otrzymają 4 karty: w wyborach do rady dzielnicy, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, w wyborach prezydenta Warszawy.

Karty do głosowania
• Do rady miasta (gminy) powyżej 20 tys. mieszkańców: karta do głosowania jest koloru białego
; wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy
(• Do rada gminy do 20 tys. mieszkańców: karta do głosowania jest koloru białego; można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu, lub na mniejszą liczbę kandydatów; wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub z różnych list)
• Do rady powiatu: karta do głosowania jest koloru żółtego; wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy
• Do sejmiku województwa: karta do głosowania jest koloru niebieskiego; wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy
• w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta: karta do głosowania jest koloru różowego; wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata

Za przeprowadzenie głosowań – zarówno w wyborach do rad i sejmików, jak i wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także ustalenie ich wyników odpowiadają obwodowe komisje wyborcze. Komisje otwierają lokale wyborcze o godzinie 6.00. Od tej pory głosowanie odbywa się do godz. 20 bez przerwy (wyjątkiem mogą być lokale wyborcze utworzone np. w szpitalach. Podczas głosowania w lokalu wyborczym musi przebywać przynajmniej 3 członków komisji, w tym zawsze przewodniczący lub jego zastępca. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza przyjmuje dostarczone jej dokumenty, dokonuje przeliczenia kart do głosowania – odrębnie w wyborach do poszczególnych rad i w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), ostemplowuje swoją pieczęcią karty do głosowania, jak również rozkłada spis wyborców oraz karty do głosowania – tak by w momencie pojawienia się głosujących sprawnie przeprowadzić wszystkie czynności. Komisja musi sprawdzić także, czy urna jest pusta, a następnie zamknąć ją i opieczętować. Urna powinna być ustawiona w takim miejscu, by była przez cały czas głosowania widoczna dla członków komisji. Możliwe jest także wyznaczenie jednego członka komisji, który czuwa przy urnie. Komisja powinna się upewnić, czy w lokalu zostały wywieszone wszystkie niezbędne obwieszczenia, a także informacje o sposobie głosowania. Musi mieć także pewność, że ani w lokalu wyborczym, ani na zewnątrz budynku nie ma materiałów agitacyjnych.

GŁOS NIEWAŻNY
Najistotniejszą zmianą przy ustalaniu wyników wyborów, wprowadzoną w tegorocznych wyborów samorządowych, jest nieuwzględnianie głosów oddanych na kandydata, którego nazwisko zostało skreślone, a pozostało na karcie do głosowania. W poprzednich wyborach głos oddany na takiego kandydata zasilał listę, teraz, zgodnie z nowelizacją Ordynacji, która obowiązuje od 13 września, uznaje się go za nieważny.

Gdy przychodzi wyborca
Zanim komisja wyda wyborcy, który pojawił się w lokalu wyborczym, karty do głosowania, musi sprawdzić jego tożsamość na podstawie dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości). Ustala także, czy wyborca jest uprawniony do głosowania w tym obwodzie, sprawdzając, czy jego nazwisko jest ujęte w spisie wyborców – wówczas wydaje mu karty do głosowania. Jeśli wyborca nie figuruje w spisie, a udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie danego obwodu, komisja umieszcza go na liście głosujących i wydaje karty do głosowania. Fakt stałego zamieszkiwania na terenie danego obwodu głosowania potwierdza np. okazanie dowodu osobistego z wpisem o zameldowaniu na pobyt stały na obszarze obwodu albo decyzji wójta o wpisaniu do rejestru wyborców na wniosek zainteresowanego. Jednak w takim wypadku organ ewidencji w urzędzie gminy musi potwierdzić, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców w gminie. Aby to było możliwe, komisja powinna mieć w swojej siedzibie zapewniony dostęp do telefonu oraz znać numery, pod którymi pełnione będą dyżury członków terytorialnych komisji wyborczych, komisarza wyborczego oraz pracowników urzędu gminy. Potwierdzenia wpisu do rejestru dokonuje członek komisji faksem, telefonicznie bądź w inny sposób sporządzając odpowiednią notatkę; potwierdzenia te dołącza się do spisu. Komisja nie jest uprawniona do dopisywania nazwisk innych wyborców do spisu ani do dokonywania w nim żadnych zmian, poprawek lub wykreśleń. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi personalnymi wyborcy ujętymi w spisie a danymi w dokumencie przedstawionym przez wyborcę, komisja wyjaśnia rozbieżność w urzędzie gminy i w zależności od tego decyduje, czy może on wziąć udział w głosowaniu.
Przy wydawaniu kart do głosowania komisja powinna dopilnować, by otrzymanie kart zostało potwierdzone przez wyborcę własnoręcznym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.

Magdalena Wojtuch, Przebieg i ustalenie wyników głosowania (fragmenty), Gazeta Prawna, czwartek, 9 listopada 2006 r.
« Powrót | Dodano: 2006-11-09 | Komentarzy: 6 | Odsłon: 1337 | magen | Drukuj

Komentarze:
Tylko głupcy nie głosują.
2006-11-09, 09:16:57 | Jan | Zgłoś nadużycie
No ja nie idę bo w moim okręgu mężem zaufania jest Edward Śledż i to jest zasadnicza przeszkoda.
2006-11-09, 13:03:48 | Mega | Zgłoś nadużycie
a ja nie ide bo jestem poza domem w Islandi i ostatnio nawet glosowalem :) Swoja droga do takiej Islandi to potrzeba nam jeszcze ze 20 lat rozsadnej polityki.
2006-11-11, 14:33:35 | korneusz | Zgłoś nadużycie
ja ide głosowac chociaz wiem ze i tak nic sie nie zmieni wszyscy tylko obiecuja a tak naprawde nic nie robią
2006-11-12, 15:48:27 | łutek | Zgłoś nadużycie
ide głosowac ale uwazam podobnie jak łutek
2006-11-12, 15:49:39 | dosia | Zgłoś nadużycie
dobry słonecznik kochanie co nie?
2007-04-18, 22:18:41 | zyga | Zgłoś nadużycie

Hasło:
Autor:

Komentarz: /400 max

Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info oświadcza, że nie odpowiada za treść komentarzy do zamieszczanych artykułów. Za owe treści odpowiadają ich autorzy. Zabrania się umieszczania treści nawołujących do przemocy, nienawiści, nietolerancji, jak i treści obraźliwych wobec Użytkowników wortalu lub innych osób. Komentarze uznane za obraźliwe lub przekraczające granice tolerancji będą usunięte bez poinformowania o tym autorów !!!

Menu

Noworudzianin
Grudzień 2018
N Pn Wt Śr Cz Pt S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 AGROTURYSTYKA
Agroturystyka
Cena: 25

donate

Dotacje w Bitcoin

  ^Top^

Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
Aby lepiej oglądać wciśnij F11     www.nowaruda.info