-4°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  WYBORY-2004: Lista kandydatów na...
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2004 r. o okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 12

Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu
podaje do wiadomości informację o okręgowych listach
kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach
zarządzonych na 13 czerwca 2004 r.

Lista nr 1 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
Rzeczypospolitej Polskiej

1. PROTASIEWICZ Jacek, poseł na Sejm RP, zamieszkały we
Wrocławiu, członek Platformy Obywatelskiej RP. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

2. JAŁOWIECKI Stanisław, socjolog, zamieszkały w Opolu, nie
należy do partii politycznej. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

3. ŚLIWA Regina, lekarz, zamieszkała w Wałbrzychu, członek Platformy Obywatelskiej RP.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. JAZŁOWIECKA Danuta, urzędnik samorządowy, zamieszkała w Opolu, nie należy do partii politycznej. Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

5. OBRĘBALSKI Marek Adam, nauczyciel akademicki,
zamieszkały w Jeleniej Górze, członek Platformy Obywatelskiej RP. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

6. PICHLA Grażyna Bożena, nauczyciel, zamieszkała w Legnicy, członek Platformy Obywatelskiej RP. Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

7. GRONICZ Rafał Wojciech, ekonomista, zamieszkały w Zgorzelcu, członek Platformy Obywatelskiej RP. Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

8. GŁĄB Mariusz, inżynier zarządzania i marketingu, zamieszkały w Głogowie, członek Platformy Obywatelskiej RP.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

9. DĄBROWSKI Jarosław Rafał, politolog, zamieszkały w
Polkowicach, członek Platformy Obywatelskiej RP.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

10. MORAS Paweł Michał, urzędnik samorządowy, zamieszkały we Wrocławiu, członek Platformy Obywatelskiej RP. Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

1. ADAMSKI Tomasz Edward, elektromonter, zamieszkały w
Rybniku, członek Polskiej Partii Pracy.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

2. TUCHOLSKI Piotr, doradca handlowy, zamieszkały w Głuszycy, członek Polskiej Partii Pracy.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

3. HAŁUBEK Róża Brygida, krawcowa, zamieszkała w Tychach, członek Polskiej Partii Pracy.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. WOJTASIK Janusz Waldemar, kolejarz, zamieszkały w
Dąbrowie Górniczej, członek Polskiej Partii Pracy.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

5. ZAGOŻDŻON Aneta Teresa, kontroler jakości, zamieszkała w Oświęcimiu, członek Polskiej Partii Pracy.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

6. CHRUŚCIEL Grzegorz Tadeusz, projektant, zamieszkały w
Dąbrowie Górniczej, członek Polskiej Partii Pracy.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

7. KRAWIEC Mirosław Robert, elektryk, zamieszkały w Tychach,
członek Polskiej Partii Pracy. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

8. TERKA Tomasz, hutnik, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, członek Polskiej Partii Pracy. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

9. REMIARZ Leszek, elektromechanik, zamieszkały w Rybniku, członek Polskiej Partii Pracy. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

10. FILIPIAK Jan, rolnik, zamieszkały w Sosnowcu, członek Polskiej Partii Pracy. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

Lista nr 3 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej
Polskiej - skrót nazwy: KW Samoobrona RP

1. CZARNECKI Ryszard, historyk, zamieszkały we Wrocławiu,
członek Samoobrony RP. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

2. RADOMSKI Andrzej, ekonomista, zamieszkały w Głogowie,
członek Samoobrony RP. Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

3. SZYMAŃSKI Adam, etnolog, zamieszkały we Wrocławiu, członek Samoobrony RP. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. KOĆWIN Lesław, nauczyciel akademicki, zamieszkały we Wrocławiu, członek Samoobrony RP. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

5. MICHNIEWICZ-SERWATKO Anna, lekarz medycyny,
zamieszkała w Białymstoku, członek Samoobrony RP. Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

6. MASEŁKO Małgorzata, przedsiębiorca, zamieszkała w
Ząbkowicach Śląskich, członek Samoobrony RP.
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

7. KODŹ Marzena, bankowiec, zamieszkała w Marcinkowicach, gmina Oława, członek Samoobrony RP. Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

8. DĄBRUŚ Dariusz, lekarz medycyny, zamieszkały w Bogatyni, członek Samoobrony RP. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.6
9. OPACKA Krystyna, rolnik, zamieszkała w Opolu, członek
Samoobrony RP.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
1
0. KUBACKI Rafał, nauczyciel, zamieszkały we Wrocławiu, członek Samoobrony RP. Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

Lista nr 4 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej - Unia Pracy - skrót nazwy: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP

1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia, ekonomista,
zamieszkała we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

2. PILARCZYK Józef Jerzy, inżynier rolnik, zamieszkały w
Otmuchowie, członek SLD.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

3. LITWINIEC Bogusław, fizyk, zamieszkały we Wrocławiu, członek
SLD.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. GUCWIŃSKI Antoni, lekarz weterynarii, zamieszkały we Wrocławiu,
nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.7
5. MIZA Agnieszka Joanna, urzędnik, zamieszkała w Opolu, nie
należy do partii politycznej.
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.
6
. BIERNAT Rafał Grzegorz, ekonomista, zamieszkały w Świdnicy,
członek SLD.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

7. ZDANIUK Adam, politolog, zamieszkały w Złotoryji, członek SLD.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

8. SARZYŃSKI Józef, fizyk, zamieszkały w Jeleniej Górze, członek SLD.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

9. LICHOTA Paweł, politolog, zamieszkały w Legnicy, członek SLD.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

10. MALINOWSKA-MIELNIK Wiesława, polonista,
zamieszkała we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

Lista nr 5 Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

1. KORWIN-MIKKE Janusz, wydawca, zamieszkały w Józefowie,
członek Unii Polityki Realnej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.8
2. MAGIER Krzysztof, lekarz, zamieszkały we Wrocławiu, członek Unii
Polityki Realnej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

3. SYGIDUS Sławomir, przedsiębiorca, zamieszkały w Leśnicy, członek
Unii Polityki Realnej.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

4. DITTMER Barbara, inżynier budownictwa, zamieszkała w
Wałbrzychu, członek Unii Polityki Realnej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

5. KOTOWSKA Marzena, przedsiębiorca, zamieszkała we Wrocławiu,
nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

6. TURBAK Tomasz, student, zamieszkały w Jaworze, nie należy do partii
politycznej.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

7. STRZELECKI Bogusław, student, zamieszkały w Pobiednej, gmina
Leśna, członek Unii Polityki Realnej.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

8. WIANECKI Andrzej, ekonomista, zamieszkały w Opolu, członek Unii
Polityki Realnej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.9
9. GIERUS Wiesław, administratywista, zamieszkały w Jeleniej Górze,
członek Unii Polityki Realnej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
1
0. POKRYWKA Jan, lekarz, zamieszkały w Kłodzku, członek Unii
Polityki Realnej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

Lista nr 6 Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców – skrót
nazwy: Narodowy Komitet Wyborczy

1. WASZKIEWICZ Jan, nauczyciel akademicki, zamieszkały we
Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

2. KRAJCZY Norbert Jan, lekarz, zamieszkały w Nysie, nie należy do
partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

3. DZIEWIĘCKA-BOKUN Ludmiła Marta, nauczyciel
akademicki, zamieszkała we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. BŁASIAK Wojciech Ryszard, prawnik, zamieszkały we
Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.10
5. GOJDŹ Mirosław, politolog, zamieszkały w Lubinie, członek
Konfederacji Polski Niepodległej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
6
. PRZYBYSZEWSKA Joanna Maria, inżynier budownictwa,
zamieszkała we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

7. ŚWIACKIEWICZ Dariusz Jan, inżynier mechanik, zamieszkały
we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

Lista nr 7 Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski

1. WISZNIEWSKI Andrzej Józef, nauczyciel akademicki,
zamieszkały we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej, popierany przez Inicjatywę dla Polski.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

2. PLEWA Zbigniew Stanisław, przedsiębiorca, zamieszkały w
Opolu, członek Inicjatywy dla Polski.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
3
. KABAT Ryszard Henryk, nauczyciel akademicki, zamieszkały we Wrocławiu, członek Inicjatywy dla Polski.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.11
4. CZUDOWSKA Dorota, lekarz, zamieszkała w Legnicy, nie należy
do partii politycznej, popierana przez Inicjatywę dla Polski.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

5. PAWŁOWSKI Maciej Stanisław, nauczyciel akademicki,
zamieszkały w Jeleniej Górze, nie należy do partii politycznej, popierany przez
Inicjatywę dla Polski.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

6. KUŹBA Bogdan Sylwester, menedżer, zamieszkały w Lubinie, nie
należy do partii politycznej, popierany przez Inicjatywę dla Polski.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

7. LAMLA Mariusz Euzebiusz, inspektor nadzoru, zamieszkały w
Głogowie, członek Inicjatywy dla Polski.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

8. GWOZDECKI Krzysztof, politolog, zamieszkały w Brzegu, członek
Inicjatywy dla Polski.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

9. SZYPCZYŃSKI Jan, przedsiębiorca, zamieszkały w Opolu, członek
Inicjatywy dla Polski.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

10. SZYSZKA Mieczysław, menedżer, zamieszkały w Nowej Rudzie,
członek Inicjatywy dla Polski.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.12
Lista nr 8 Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji
Polskiej

1. PINIOR Józef, wykładowca akademicki, zamieszkały we Wrocławiu, nie
należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

2. SASKA Joanna Aleksandra, przedsiębiorca, zamieszkała w
Kędzierzynie Koźlu, nie należy do partii politycznej.
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

3. WIKTORSKA-ŚWIĘCKA Aldona Izabela, pracownik
naukowo-dydaktyczny, zamieszkała we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. KARASEK Aleksandra Magdalena, studentka, zamieszkała w
Kłodzku, nie należy do partii politycznej.
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

5. DEMKOWICZ Joanna Urszula, ekonomistka, zamieszkała w
Jeleniej Górze, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

6. CHOJDYS Katarzyna Wioletta, nauczycielka, zamieszkała w
Głubczycach, nie należy do partii politycznej.
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.13
7. STACHOŃ Bożena Jolanta, studentka, zamieszkała w Legnicy,
nie należy do partii politycznej.
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

8. KALISZ Andrzej, ekonomista, zamieszkały we Wrocławiu, nie należy
do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

9. KUBIS Andrzej Radosław, historyk, zamieszkały w Wałbrzychu,
nie należy do partii politycznej.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.
1
0. WOJCIECHOWSKI Kamil Konrad, pracownik
samorządowy, zamieszkały w Bielawie, nie należy do partii politycznej.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

Lista nr 9 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1. SZYMAŃSKI Konrad, prawnik, zamieszkały we Wrocławiu, nie
należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

2. DĄBROWSKI Ireneusz Krzysztof, pracownik naukowy,
zamieszkały w Opolu, nie należy do partii politycznej.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.14
3. HOFMAN Adam, pracownik samorządowy, zamieszkały we
Wrocławiu, członek Prawa i Sprawiedliwości.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

4. KEMPA Beata, prawnik, zamieszkała w Sycowie, nie należy do partii
politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
5
. GUDANIEC Przemysław, ekonomista, zamieszkały w Opolu,
członek Prawa i Sprawiedliwości.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

6. ŚLUSARZ Rafał, lekarz, zamieszkały w Gryfowie Śląskim, członek
Prawa i Sprawiedliwości.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

7. CEGLECKA - ZIELONKA Teresa, nauczyciel, zamieszkała w
Namysłowie, członek Prawa i Sprawiedliwości.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

8. MUTWIN Roland, elektroenergetyk, zamieszkały w Pokrzywnicy,
gmina Reńska Wieś, członek Prawa i Sprawiedliwości.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

9. DENYS Łukasz, student, zamieszkały w Opolu, członek Prawa i
Sprawiedliwości.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.15
10. BARTOLIK Mirosław Roman, ekonomista, zamieszkały w
Wałbrzychu, członek Prawa i Sprawiedliwości.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

Lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

1. CHRUSZCZ Sylwester, architekt, zamieszkały w Szczecinie, członek
Ligi Polskich Rodzin.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

2. PAPROTA Artur Jan, ekonomista, zamieszkały w Legnicy, członek
Ligi Polskich Rodzin.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

3. BANASZEWSKI Tomasz, ekonomista, zamieszkały w Opolu,
członek Ligi Polskich Rodzin.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

4. PAŚKO Marek, przedsiębiorca, zamieszkały we Wrocławiu, członek Ligi
Polskich Rodzin.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

5. SULOWSKI Paweł, prawnik, zamieszkały w Wałbrzychu, członek Ligi
Polskich Rodzin.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.16
6. KREDKOWSKI Andrzej, nauczyciel, zamieszkały w Lwówku
Śląskim, członek Ligi Polskich Rodzin.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

7. ROZPĘDOWSKI Jacek Antoni, nauczyciel, zamieszkały w
Modłej, gmina Gromadka, członek Ligi Polskich Rodzin.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

8. MALINOWSKA Jolanta, lekarz, zamieszkała w Brzegu, członek
Ligi Polskich Rodzin.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

9. ŁOJOWSKI Grzegorz Józef, nauczyciel, zamieszkały w
Ziębicach, członek Ligi Polskich Rodzin.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
1
0. PARDA Radosław, student, zamieszkały we Wrocławiu, członek Ligi
Polskich Rodzin.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

Lista nr 11 Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolski
Komitet Obywatelski „OKO”

1. POPŁAWSKI Jerzy, prawnik, zamieszkały w Wałbrzychu, członek
Polskiej Unii Gospodarczej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.17
2. JAWORSKI Andrzej Stanisław, ekonomista, zamieszkały we
Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
3
. ZDRZEWIELSKI Roman, informatyk, zamieszkały we Wrocławiu,
nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. MANIA-WYSTEMP Marzena, ekonomista, zamieszkała w
Szczawnie Zdroju, członek Polskiej Unii Gospodarczej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

5. PAKUŁA Dorota Jadwiga, prawnik, zamieszkała w Wałbrzychu,
członek Polskiej Unii Gospodarczej.
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

6. KOSAK Józef Adam, psycholog, zamieszkały w Lipkach, gmina
Skarbimierz, nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

7. BIAŁOWĄS Stanisław, politolog, zamieszkały w Wałbrzychu,
członek Polskiej Unii Gospodarczej.
Złożył następujące oświadczenie: pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa
w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
8
. RATAJCZAK Dariusz Zdzisław, historyk, zamieszkały w
Opolu, nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.18
Lista nr 12 Komitet Wyborczy Unii Wolności

1. KUTLUBASIS-KRAJEWSKA Violetta, kulturoznawca,
zamieszkała we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

2. BORYS Piotr, prawnik, zamieszkały w Lubinie, członek Unii Wolności.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

3. SMAGAŁA Dariusz Janusz, nauczyciel, zamieszkały w Opolu,
członek Unii Wolności.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. NOWOTARSKI Bartłomiej Antoni, wykładowca akademicki,
zamieszkały we Wrocławiu, członek Unii Wolności.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

5. JANKOWSKI Tomasz Adam, student, zamieszkały w Ciechowie,
gmina Środa Śląska, nie należy do partii politycznej.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

6. PILC Jarosław Stanisław, student, zamieszkały w Nysie, członek
Unii Wolności.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.19
7. CZEKAŃSKA-SMYKALLA Bożena, lekarz, zamieszkała w
Głogowie, członek Unii Wolności.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

8. KOSKA Anna Maria, nauczyciel, zamieszkała w Opolu, członek Unii
Wolności.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

9. BUDNIK Krzysztof Bogusław, adwokat, zamieszkały w
Wałbrzychu, członek Unii Wolności.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.
1
0. ZAWIŁA Marcin Edward, historyk, zamieszkały w Jeleniej
Górze, członek Unii Wolności.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

Lista nr 13 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa
Ludowego – skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL

1. SAMBORSKI Tadeusz, dziennikarz, zamieszkały w Rogowie, gmina
Prochowice, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.

2. FIGAS Zbigniew, inżynier rolnik, zamieszkały w Ładzy, gmina Pokój,
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 powołanej ustawy.20
3. KAROL Teresa Maria, pedagog, zamieszkała w Paczkowie,
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. STĘPNIEWSKI Bogusz, lekarz, zamieszkały w Wałbrzychu, członek
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

5. PROROK Genowefa Katarzyna, nauczyciel, zamieszkała w
Brzegu, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
6
. DANIELAK Andrzej Marian, technik mechanik, zamieszkały we
Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

7. KOWALCZYK Jarosław, inżynier energetyk, zamieszkały w
Skarbiszowie, gmina Dąbrowa, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

8. SMOLIŃSKI Wojciech, administratywista, zamieszkały w Jeleniej
Górze, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

9. KOŁODZIEJ Kazimierz Adam, technik mechanik, zamieszkały
we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.21
10. MROCZYŃSKI Damian Paweł, administratywista,
zamieszkały w Świętej Katarzynie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

Lista nr 14 Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR - PLD - skrót
nazwy: KKW KPEiR - PLD

1. KOZŁOWSKA Bożena, położna, zamieszkała w Dzikowie, gmina
Barlinek, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
2
. GRZEBIENIAK Zdzisław, politolog, zamieszkały w Opolu, członek
PLD.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

3. GAJEK Ewa, nauczyciel, zamieszkała w Opolu, członek KPEiR.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. GOLACH Przemysław, lekarz stomatolog, zamieszkały we
Wrocławiu, członek PLD.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

5. WOŁOWIEC Bożena, inżynier ekonomista, zamieszkała w Szczawnie
Zdroju, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.22
6. ŚWITAŁA Andrzej, przedsiębiorca, zamieszkały w Świebodzicach,
członek PLD.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

Lista nr 15 Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu
„Racja” - skrót nazwy: Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”

1. TUŁASIEWICZ Tadeusz Władysław, przedsiębiorca, zamieszkały
we Wrocławiu, członek Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

2. JASIŃSKI Andrzej, projektant, zamieszkały w Legnicy, członek
Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

3. ZBORALSKI Waldemar Stanisław, specjalista ds.
zaopatrzenia, zamieszkały w Nowej Soli, członek Antyklerykalnej Partii Postępu
„Racja”.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. LICKIEWICZ Krzysztof Bogdan, emeryt, zamieszkały w
Legnicy, członek Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
5
. GIEBIEŃ Grzegorz, student, zamieszkały w Legnicy, członek
Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.23
6. POŹNIAK Mariusz Adam, nauczyciel, zamieszkały w Nowej
Rudzie, członek Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

Lista nr 17 Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch
Obrony Bezrobotnych – skrót nazwy: KWW Konfederacja - ROB

1. MELLEM Anna, ekonomista, zamieszkała w Oleśnicy, członek Ruchu
Obrony Bezrobotnych.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

2. KINSNER Krzysztof, technik mechanik, zamieszkały w Świętej
Katarzynie, członek Ruchu Obrony Bezrobotnych.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

3. PYCAK Wincenty, nauczyciel, zamieszkały we Wrocławiu, członek
KPN-Obozu Patriotycznego.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. SYPNICKA Magdalena, ekonomista, zamieszkała w Opolu, członek
Ruchu Obrony Bezrobotnych.
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

5. HYRLIK Bolesław, elektronik, zamieszkały w Zgorzelcu, członek
KPN-Obozu Patriotycznego.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.24
6. ORLIK-STACHURA Alicja, nauczyciel, zamieszkała w
Legnicy, członek Ruchu Obrony Bezrobotnych.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

7. ŻOŁNOWSKA Jadwiga Helena, handlowiec, zamieszkała w
Opolu, członek Ruchu Obrony Bezrobotnych.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

8. ZIÓŁKOWSKI Jan, mistrz stolarski, zamieszkały w Ziębicach,
członek KPEiR-RP.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

9. NOWACKI Zbigniew, technik budowlany, zamieszkały w Jelczu-
Laskowicach, członek Ruchu Obrony Bezrobotnych.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
1
0. DEKIERT Lech, chemik-laborant, zamieszkały we Wrocławiu, członek
Ruchu Obrony Bezrobotnych.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

Lista nr 18 komitet wyborczy wyborców Zieloni 2004

1. MAĆKOWSKA Małgorzata, prawniczka, zamieszkała we
Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.25
2. GAWLIK Radosław, nauczyciel, zamieszkały we Wrocławiu, nie
należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

3. JANISZEWSKA-KRUKOWSKA Justyna, artystka
wizualna, zamieszkała we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

4. TONDER Robert, nauczyciel akademicki, zamieszkały we Wrocławiu,
nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

5. STOLARZ Grażyna, nauczycielka, zamieszkała w Wołowie, nie
należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

6. TOMIAŁOJĆ Ludwik, nauczyciel akademicki, zamieszkały we
Wrocławiu, nie należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

7. JÓŹWIK Magdalena, politolożka, zamieszkała w Legnicy, nie należy
do partii politycznej.
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

8. SŁODCZYK Krystyna, nauczycielka akademicka, zamieszkała w
Opolu, nie należy do partii politycznej.
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie
byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.26
9. STACHNIEWICZ Justyna, politolożka, zamieszkała w Legnicy,
nie należy do partii politycznej.
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.
1
0. JEZIERSKI Robert, medioznawca, zamieszkały we Wrocławiu, nie
należy do partii politycznej.
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

Lista nr 19 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

1. PEREK Tomasz, student, zamieszkały w Kłodzie Górowskiej, członek
Narodowego Odrodzenia Polski. Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

2. GASZYŃSKI Dawid Jakub, student, zamieszkały w Świdnicy,
członek Narodowego Odrodzenia Polski.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej
ustawy.

3. GRENIUCH Tomasz, student, zamieszkały w Lewinie Brzeskim, członek Narodowego Odrodzenia Polski.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

4. KRÓL Adam, student, zamieszkały w Warszawie, członek Narodowego Odrodzenia Polski. Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

5. BOCH Marcin, student, zamieszkały w Warszawie, członek
Narodowego Odrodzenia Polski. Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

6. POBORCZYK Arkadiusz, uczeń, zamieszkały w Dzierżoniowie, członek Narodowego Odrodzenia Polski.
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
/ - / Marian Gruszczyński
« Powrót | Dodano: 2004-06-02 | Komentarzy: 0 | Odsłon: 1668 |  | Drukuj

Komentarze:

Hasło:
Autor:

Komentarz: /400 max

Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info oświadcza, że nie odpowiada za treść komentarzy do zamieszczanych artykułów. Za owe treści odpowiadają ich autorzy. Zabrania się umieszczania treści nawołujących do przemocy, nienawiści, nietolerancji, jak i treści obraźliwych wobec Użytkowników wortalu lub innych osób. Komentarze uznane za obraźliwe lub przekraczające granice tolerancji będą usunięte bez poinformowania o tym autorów !!!

Menu

Noworudzianin
Styczeń 2019
N Pn Wt Śr Cz Pt S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 SCHRONISKO
Schronisko Turystyczne "Orzeł"
Cena: od 16 do 25

donate

Dotacje w Bitcoin

  ^Top^

Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
Aby lepiej oglądać wciśnij F11     www.nowaruda.info