-7°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  EDUKACJA: Każda likwidacja musi budzić sprzeciw
kliknij tu Głównym tematem XXIX sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 25 stycznia 2017 r. w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, była część tematyczna pt. „Stan oświaty w mieście” poświęcona zmianom wynikającym z reformy oświaty oraz podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Rudzie.
Sesję tematyczną otworzył Leszek Wójcik, naczelnik wydziału infrastruktury społecznej, który przedstawił stan oświaty na przestrzeni ostatnich lat. - Struktura oświatowa działała mimo demografii - spadku liczby dzieci – mówił. Subwencja oświatowa jest podstawą funkcjonowania oświaty w mieście. Naczelnik Wójcik przedstawił również szereg danych statystycznych i finansowych. Na przykład liczba uczniów w 2011 r. wynosiła 1712 a pięć lat później, w 2016 już 1572; standard oświatowy to 5.278,07 zł na ucznia. Natomiast udział subwencji w wydatkach na oświatę wynosił 58,11 proc. kosztów. Udział uczniów ze względu na rodzaj szkoły w Nowej Rudzie przedstawia się następująco: 994 uczniów szkół podstawowych, 458 gimnazjów, 155 przedszkoli, w sumie 1607 uczniów. Liczba dzieci uczęszczających do szkół w ciągu ostatnich szesnastu lat zmniejszył się o 50 procent. Interesujące są dane demograficzne dotyczące dzieci urodzonych w 2010 r. i chodzących obecnie do klas zerowych. W Szkole Podstawowej nr 2 do zerówki uczęszcza 13 z 50 urodzonych a w Szkole Podstawowej nr 3 – 13 na 25 urodzonych. Owe dane pokazują, że dzieci urodzone i ujęte w statystykach niekoniecznie będą korzystały z palcówek oświatowych istniejących w mieście.
Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy przedstawił wizję funkcjonowania, która wcześniej została już zaprezentowana na Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 10 stycznia 2017 r. - W związku z reformą oświaty likwidacji ulegają gimnazja. Od 1 września 2017 r. ten system musimy wdrożyć. Generalnie większość była przeciwna wprowadzaniu reformy – mówił.
Przypominając: w dzielnicy Drogosław od 1 września zostanie Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi. W dzielnicy Słupiec Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałami gimnazjalnymi. Zbędny okaże się budynek przy ul. Kłodzkiej. Największy problem dotyczy dzielnicy Centrum, gdzie mamy dwie nieduże szkoły podstawowe i gimnazjum funkcjonujące w trzech budynkach. - Nie można połączyć dwóch szkół podstawowych z gimnazjum. Takie połączenie możliwe jest przez likwidację jednej ze szkół. Podkreślam połączenie – mówił burmistrz Kiliński.
W obiektach przy ul. Kopernika funkcjonować będą klasy IV-VII w latach 2017/18 oraz IV-VIII w latach 2018/19. W szkołach podstawowych nr 2 i nr 3 co najmniej przez dwa lata uczyłyby się dzieci w oddziałach 0-III.
Jeśli chodzi o kadrę nauczycielską to przez okres dwóch lat, do ukończenia szkoły przez klasy gimnazjalne nauczyciele nie powinni stracić pracy. Później takie nieliczne zwolnienia mogą nastąpić w każdej ze szkół. - Taki wariant jest najbardziej korzystny dla dzieci, rodziców i pracowników – podsumował burmistrz Kiliński.
Andrzej Behan, przewodniczący Rady Miejskiej zachęcił do zabrania głosu w dyskusji.
Radna Jadwiga Ziemska zaproponowała, aby przed dyskusją głos zabrali dyrektorzy i rodzice, ponieważ nie znamy propozycji i opinii z ich strony.
Pierwszy głos zabrał Dariusz Chojecki, dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1. - Chciałbym wyjaśnić pewną sprawę – zaczął. - W „Gazecie Noworudzkiej” ukazała się informacja z Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, gdzie każdy z dyrektorów przedstawiał sytuację szkół, że przewiduję zwolnienie trzech nauczycieli. Mogą nastąpić częściowe obniżenia etatów. Nie ma możliwości że będą nauczyciele zwalniani – podkreślił dyrektor Chojecki. [W tekście „Likwidacja gimnazjów – obłędna polityka” opublikowanym 01.01.2017 na stronie www.nowaruda.info jest napisane cyt.. „Reforma nie wpłynie na zwalnianie nauczycieli. W drugim roku jej wdrażania nastąpi ograniczenie trzech etatów – dodał dyrektor Chojecki”].
Burmistrz Tomasz Kiliński poprosił dyrektorów: Urszulę Kamińczak-Podgórną, ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka oraz Jarosława Przybyła ze Szkoły Podstawowej nr 7 o zabranie głosu.
- Informacja udzielona przez Pana burmistrza jest wystarczająca. Nie przewidujemy zwolnień. Żadne zwolnienia nie są planowane – podkreślił dyrektor Przybył.
- Najwięcej problemów z utworzeniem szkoły będzie w dzielnicy Centrum. Nie mamy nauczycieli specjalistów od chemii i fizyki. Nauczyciele musieliby chodzić pomiędzy szkołami – mówiła Urszula Kamińczak-Podgórna.
Głos w dyskusji zabrali również przedstawiciele związków zawodowych. - To co powiedział Pan burmistrz jest prawdą – rozpoczęła Krystyna Błotnicka ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Mamy nadzieję, że zorganizowanie ogólnopolskiego referendum w tej sprawie będzie honorowane. Związek Nauczycielstwa Polskiego wszedł w spór zbiorowy z pracodawcami – dyrektorami szkół. Proponowałam kilka miesięcy temu spotkanie z rodzicami i nauczycielami. Były spotkania komisji. Jesteśmy świadkami ustalonych scenariuszy. Czy pomyślano o jakimś innym wariancie, może lepszym? - pytała. - Nie usłyszałam wyrażenia „dla dobra dzieci”. Za mało było mowy o czynniku ludzkim. Podsumowując K. Błotnicka powiedziała, że władze w Warszawie twierdziły, że przez pięć lat zwolnień nie będzie. - Ktoś się mija z prawdą. - Nie mówi się o bibliotekarzach, pedagogach, logopedach. Czynnik ludzki jest istotny. Można połączyć gimnazjum z szkołą nr 2 a tę małą szkółkę zostawić. Niech to będzie rzeczywiste działanie dla dobra wszystkich – podsumowała.
Następnie zabrał głos Dariusz Niewiarowski z NSZZ „Solidarność”. - Dlaczego zabrakło pomysłu powrotu do czasu sprzed reformy edukacji? - pytał. - Każda likwidacja musi budzić sprzeciw.
- Wszyscy na tej sali stoimy po tej samej stronie – ripostował burmistrz Kiliński. - Takich rewolucji nie robi się w tak krótkim czasie. Spotkałem się z radami pedagogicznymi szkół nr 2 i nr 3. Małe szkoły ledwo się mieszczą, ale dochodzą dwa roczniki i na pewno się nie zmieszczą – mówił. - Nie tworzymy systemu oświaty dla administracji. Obiekty szkół nie spełniają wymogów 8-letnich szkół podstawowych – tłumaczył. - Słowa dotyczące całej Polski, że nie będzie zwolnień są nieprawdą – podsumował burmistrz Kiliński.
- Wszystko robi się rękoma dyrektorów i samorządów – dodała Krystyna Błotnicka ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Radny Tomasz Kuczaj również zabrał głos. - Widzę zagrożenie dla procesu dydaktycznego. Czy Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 widzi jakieś inny sposób funkcjonowania szkoły? - pytał.
- Wydają nam się te rozwiązania za najlepsze. Mamy w szkole osiem sal. Cztery zajmują oddziały 0-III, zostają cztery sale dla klas IV-VII, później IV-VIII – odpowiedziała Mariola Szymańska, dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 3.
- Odpowiem jako rodzic – zaczął burmistrz Kiliński. - Bardzo nie podoba mi się, co musimy zrobić w szkole nr 3.
- Chciałem się odnieść do zmianowości. Czy była symulacja co do rejonów szkół? - zapytał Dariusz Niewiarowski z NSZZ „Solidarność”.
- Szkoła Podstawowa nr 3 bez względu na rejon będzie mieć dziewięć klas – odpowiedział burmistrz Kiliński. Nie ma dzieci na trzy szkoły podstawowe w dzielnicy Centrum – dodał.
- 7 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 odbędzie się spotkanie z rodzicami – poinformował Andrzej Behan, przewodniczący Rady Miejskiej. - Ile dzieci pozostałoby w Szkole Podstawowej nr 3 bez tych z osiedla Piastowskiego, Woliborza.
Głos zabrał również radny Janusz Staniocha. - Wiemy, kto nam zgotował ten los – powiedział. - Strasznie mnie martwi los osób z obsługi i administracji – dodał. - Parking przy gimnazjum jest sprawą, którą musimy rozwiązać.
- Wracając do historii. Broniliśmy szkół, nie likwidowaliśmy szkół. Reforma została wprowadzona wbrew wszystkim, którzy związani są z edukacją – powiedział radny Bogusław Frącek.
- Jako pedagog szkolny obawiam się, że moje koleżanki mogą stracić pracę. Mam nadzieję, że będą miejsca pracy w świetlicach. Być może w dużych szkołach będzie więcej etatów pedagoga, bibliotekarza – powiedziała radna Halina Gajcy.
- Niektórzy radni proponowali już likwidację Szkoły Podstawowej nr 3 – stwierdził radny Marian Kocoń.
- Czy przewodniczący komisji spraw społecznych planuje posiedzenie komisji? - zapytał Dariusz Niewiarowski z NSZZ „Solidarność”.
- Projekt uchwały jest tylko zamiarem likwidacji – odpowiedział radny Jacek Cichański. Języczkiem u wagi jest opinia kuratora oświaty.
Głos zabrała radna Jadwiga Ziemska. - Przytulność tej szkoły bierze górę nad likwidacją – powiedziała. - Nie mówi się o likwidacji etatów pracowników biurowych i obsługi. Jeszcze dwa lata funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 nie są dobre. Należałoby opracować wiele wariantów.
- Chodzi, żeby ta szkoła funkcjonowała dalej – powiedział radny Kuczaj.
- Niech ktoś zaproponuje wariant rozbudowy szkoły – odpowiedział przewodniczący Behan.
- Dziękuję za umożliwienie dyskusji i poważne traktowanie – zripostował radny Kuczaj.
- Ja też odwołuję się do poważnego traktowania – odpowiedział burmistrz Kiliński. Nie będzie możliwości przy dwuzmianowości zajęć pozalekcyjnych do godz. 17.00.
- Uczyłam dzieci na drugiej zmianie. Nie służy to dobru dziecka – powiedziała radna Wałęsa.
- Czy jak podejmiemy uchwałę, to mogą pojawić się lepsze warianty? - zapytał radny Staniocha.
- Jest to rozpoczęcie procesu konsultacji. Do końca marca 2017 r. musimy mieć opracowaną sieć szkół – odpowiedział burmistrz Kiliński.
Andrzej Behan, przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię komisji spraw społecznych.
- Komisja spraw społecznych pozytywnie zaopiniowała uchwałę – powiedział Jacek Cichański, przewodniczący tej komisji.
Za uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Rudzie głosowało 15 radnych, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.


« Powrót | Dodano: 2017-01-25 | Komentarzy: 0 | Odsłon: 2710 |  o | Drukuj

Komentarze:

Hasło:
Autor:

Komentarz: /400 max

Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info oświadcza, że nie odpowiada za treść komentarzy do zamieszczanych artykułów. Za owe treści odpowiadają ich autorzy. Zabrania się umieszczania treści nawołujących do przemocy, nienawiści, nietolerancji, jak i treści obraźliwych wobec Użytkowników wortalu lub innych osób. Komentarze uznane za obraźliwe lub przekraczające granice tolerancji będą usunięte bez poinformowania o tym autorów !!!

Menu

Noworudzianin
Styczeń 2021
N Pn Wt Śr Cz Pt S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 PENSJONAT
"Sowi Dwór"
Cena: od 25 do 60

donate

Dotacje w Bitcoin

  ^Top^

Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
Wszelkie prawa zastrze�one (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
Aby lepiej oglďż˝daďż˝ wciďż˝nij F11     www.nowaruda.info